Ivan Bojic

CAVE A' LIQUER 19. stoljeće

Cave a' liquer Napoleon III (cca. 1870.) sa pomičnim bočnim vratima. Furnir oraha poliran sa šelakom. Intarzije ebanovine, pozlaćene bronce i sedefa. 16 čaša i 4 kristalne boce.