Slonovača


Slonovača je naziv za material koji se pravi od zuba ili kljove određene životinja, najčešće od slonove kljove, otuda i sam naziv slonovača.

Skupocjena je zbog svoje rijetkosti, pa je oduvijek bila simbol visokog društvenog statusa.

Jako je teška za obrađivanje, a pri tome treba imati u vidu da je kod slonovače mala iskoristivost materijala zbog samog oblika kljove, pukotina i sl, pa ostaje dosta škrta, što dodatno diže cijenu umjetničkim radovima koji su izrađeni od slonovače.

U današnje vrijeme trgovina slonovačom je zabranjena jer slonovima i drugim životinjima sa kljovama prijeti izumiranje, no europski zakoni dopuštaju slobodnu trgovinu slonovačom nastalu prije 1947. godine, ona koja je proizvedena između te i 1990. godine može biti prodana s vladinim certifikatom, a nakon tog razdoblja prodaja je u potpunosti ilegalna.

Pogledajte u galeriji slika našu bogatu kolekciju oslikanih minijatura i figura od slonovače, vrhunski ručni radovi velikih majstora sa kraja 19 i početka 20. stoljeća.