Ivan Bojic

Anđel Reljef

Reljef Anđela izrađenog od Alabastera u Drvenom Okviru sa štukaturom obloženom Zlatnim Listićima. Biggs & Sons London